wicca, poganie, neopoganie, modlitwa Dryghtyn

WiccaWicca  |  Autoportret polskich (neo)pogan  |  Birch Wicca  |  Pagan Pentagram Radio  |  Reportaż  |  Wiccantogether  |  Ecomagick  |  Ebooki  |  Witchvox  |  Abmberandjet Yahoo group  |  Świat Magii  |  Asatru  |  Międzynarodowa Federacja Pogańska  |  Forum PFI  | Neopogańskie Forum Silverion  |  Rozmaryn i Pieprz  | Kanał Youtube autora strony  |  Wiccański Krąg - Portal Wiccan Tradycyjnych  |  Polskie Forum Wicca  |  Pagan World Radio  | Wicca Tradycyjne Polska na Facebook  | Pouczenie Bogini. Wicca. Religie neopogańskie.


wicca, neopoganstwo, religia, poganie                          wicca, Pouczenie Bogini                          Tradycja Aleksandryjska, wicca                          wicca, Model Dynamiki Spiralnej, Ken Wilber

Tradycja Aleksandryjska ( The Alexandrian Tradition )
 

Co to jest Wicca.
 

Aleksandrianie określają Wicca jako pogańską religię inicjacyjną, objętą przysięgą zachowania tajemnicy i w naturalny sposób eksperymentalną, z korzeniami na wyspach brytyjskich. Jakkolwiek termin Wicca został dodany przez popularny ruch Pogańsko / Neo – Wiccański , który znacząco rozrastał się przez około dwudziestu ostatnich lat. Dla odróżnienia oryginalnej Wicca Tradycyjnej od nowych nieinicjacyjnych grup w Stanach Zjednoczonych określamy się mianem Brytyjskiej Wicca Tradycyjnej (British Traditional Wicca - BTW), a w Europie jesteśmy znani jako Wicca Tradycyjne ( Traditional Wicca – TW ). Dla uproszczenia w artykule odnosząc się do Wicca mamy na myśli tradycyjne odmiany tej religii BTW/TW, chyba że wyraźnie inaczej wynika z kontekstu.

Historia Tradycji Aleksandryjskiej.
 

Należy pamiętać, że „Tradycje” jakie znamy nie istniały w początkach Wicca Aleksandryjskiej. „Nasza Tradycja sięga korzeniami do tego, co obecnie określane jest terminem Wicca Gardneriańska, funkcjonującego wówczas po prostu pod pojęciem „Wicca” lub „Stara Wiara”.”
wicca, neopoganstwo, neopoganie, religia, religie neopoganskie Nazwa „Aleksandryjska” jest generalnie postrzegana przez inicjowanych w Tradycji jak odniesienie do założyciela Aleksandra Sandersa lub do Biblioteki Aleksandryjskiej będącej centrum wiedzy na temat okultyzmu w starożytnym świecie.
Alex Sanders został inicjowany jako Wiccanin we wczesnych latach 60-tych. Nazywany był później Magiem Ceremonialnym, z powodu kontrowersyjnych wyskoków medialnych określano go również „Królem Czarownic” wymyślonym przez przywódców pewnych Kowenów w latach 60-tych.
Według relacji byłej żony Maxine Sanders był on członkiem co najmniej dwóch Kowenów przed poślubieniem Maxine i założeniem Aleksandryjskiego „Kowenu Londyńskiego”, z którego wywodzi się wielu współczesnych Aleksandrian.
Alex był ekstrawagancki, był urodzonym showmanem. Kontaktował się z prasą przy każdej okazji, zwykle niepokojąc tym bardziej konserwatywnych wiccańskich Starszych. Alex znany był również jako uzdrawiacz, jasnowidz oraz potężna czarownica
i mag. Jego popularność w mediach doprowadziła do powstania romantycznej biografii June Johns’a „Król Czarownic”, a później publikacji na temat klasycznej Wicca „Biografia Kowenu”, „Co robią wiedźmy” Stewart’a Farrara. Sandersowie stali się sławni w Wielkiej Brytanii w latach 60 i 70-tych, włożyli wielki wkład w upublicznianie czarostwa po raz pierwszy. Fragment biografii Maxine Sanders ujmuje to tak:
„Pomimo ogromnego zainteresowania paparazzich podczas tego okresu dokonano wielu szczerych Inicjacji w Kowenie Maxine
i Alex’a, dało się obserwować powstanie i stawanie się modnym linii czarostwa, które od tego czasu rozprzestrzeniało się po całym świecie.”
I rzeczywiście tak było.
Częściowo w rezultacie medialnych wyskoków Sandersa jak również jego konfliktów z dwoma znanymi w owym czasie wiccańskimi Arcykapłanami sprawa odbiła się szerokim echem w całej społeczności wiccańskiej. Urosła do rangi schizmy, której rezultatem było stopniowe rodzenie się tego, co zostało później zdefiniowane jako Wicca Aleksandryjska.

Tradycja w Wicca.
 

W ten sposób narodziła się pierwsza ze współczesnych wiccańskich „Tradycji”. Termin „Aleksandryjska” został użyty przez Maxine Sanders w 1970 roku jako propozycja do użycia w pisanej wówczas przez Stewart’a Farrara książce „Co robią czarownice”. Jednak spotkanie Sandersa i Stewarta w 1969 rzucało nowe światło na tę sprawę. Alex jest cytowany „te [czarownice] które nie chcą publicznie odnosić się do moich czarownic jako „Aleksandryjskich”". Stąd więc pochodzi pierwsza wzmianka. Również termin był autorstwa Alex’a w rezultacie powszechnego używania doprowadzając również – przy okazji - do pojawienia się terminu „Gardneriańska”.
wicca, Elistraee, Eilistraee, religia, religie neopoganskie, neopoganie Wczesne Inicjacje Sandersa odnosiły się po prostu do „Wicca” lub Czarownic. Nazwa linii Sandersa została skodyfikowana we wczesnych latach 70-tych. Nasza tradycja miała szczęście w nieszczęściu bycia jedną z najlepiej udokumentowanych. Naturalnie powstało wiele błędnych założeń dotyczących naszej tradycji, które spróbujemy skorygować w tym opracowaniu.
Przeciwnie do powszechnego mniemania nie wszyscy Aleksandrianie uprawiają magię ceremonialną jak Qabalah, Angelic Magic czy Enochian. Niektórzy tak, niektórzy nie. Alex Sanders rozwijał w sposób ciągły praktyki magiczne i przekazywał nowo odkrytą wiedzę Inicjowanym. W rezultacie wiele różnych linii pochodzi od niego, każda unikalna i z właściwymi tylko sobie szczegółami, ale wszystkie dzielą wspólne jądro Wicca Tradycyjnej.

Podczas gdy niektórzy Aleksandrianie są ściśle zorientowani na magię ceremonialną inni preferują magię ludową. Zależy to od pochodzenia linii zarówno jednostki jak i Kowenu. Trening był zawsze cechą charakterystyczną Tradycji Aleksandryjskiej z dodawaną przez każdą generację wiedzą, tworzeniem lepiej poinformowanych i zdyscyplinowanych kapłanów i czarownic.
To zróżnicowanie daje nam kwitnącą i zróżnicowaną tradycję, solidnie zakorzenioną w Wicca Tradycyjnej i śmiało spoglądającą w przyszłość.
Innym powszechnym nieporozumieniem jest, że Sanders i Farrars opublikowali całą Tradycję w „Księdze Cieni” ( Book of Shadows ). Skrupulatne przestudiowanie zarówno książki Sandersa jak i Farars’a udowodni że to fałsz stanowiący tylko prywatną wypowiedź autora.
Alex Sanders przeszedł poza zasłonę w Beltane Eve, 30 kwietnia 1988 roku na skutek raka płuc.
W związku z jego śmiercią zorganizowano Zgromadzenie Angielskich Starszych Tradycji Aleksandryjskiej obejmujące Arcykapłanów Tradycji Aleksandryjskiej, którego efektem było wspólne wydanie następującego dokumentu:

„Oświadczenie Zgromadzenia Starszych Tradycji Aleksandryjskiej”

Spotkanie Starszych Tradycji Aleksandryjskiej odbyło się w czwartek 12 maja 1988 roku.

Prawo Czarostwa , mówi że podczas takiego zgromadzenia musi zostać wybrany Król Czarownic. Po namyśle uznano jednak jednomyślnie, że nie ma potrzeby powoływania Króla – jest to dobre rozwiązanie w sytuacji w której nikt nie jest właściwie przygotowany do objęcia takiej funkcji.

Aleks Sanders wiódł ukryte dzieci bogini ku światlu. To zadanie zostało doskonale wykonane i jego ostatnim życzeniem na którego spełnienie zapracował było kontynuowanie przez innych jego pracy
w drodze ku światłu.

Takie zgromadzenie nigdy więcej nie zostało powołane.

Rdzeń Wierzeń.
 

wicca, tradycja, religia, religie Tradycyjnie pracujemy ze Starymi Bogami Europy i oddajemy im cześć, skupiając się głównie na Naszej pani Księżyca i jej partnerze Rogatym Panu.

Nasi Bogowie nie są zazdrośni i w związku z tym Aleksandryjska Inicjacja nie stoi w sprzeczności z pracą z innymi bogami na własną rękę ani w ramach grup bazujących na innych wierzeniach.

Dążymy do nawiązania osobistych relacji i zrozumienia bogów i przodków, próbujemy również dostroić się do naturalnego rytmu
i wpływu natury. Wynika z tego brak świeckich w szeregach – wyłącznie Kapłani i Kapłanki.

Wierzymy w moc magii i używamy zarówno tradycyjnych jak i eksperymentalnych metod osiągania naszych celów.Rola Kapłanów.
 

Wicca bardzo się różni od innych religii w tym, że nie posiadamy świeckich członków. Każda inicjacja w naszej tradycji skutkuje przyznaniem statusu Kapłana lub Kapłanki naszych Bogów zgodnie z ich własnym prawem.
Niektórzy z naszych kapłanów są bardzo aktywni w lokalnych organizacjach pogańskich, udzielając pogańskich ślubów i innych obrzędów przejścia jak również publicznych festiwali związanych z sabatami. Inni są wzywani do działania z dala od życia publicznego i skupiają się na swoich Kowenach i osobistych wezwaniach.

Struktura Grup.
 

Tradycja Aleksandryjska jest organizowana w ramach Kowenów. Niektóre grupy uprawiają „odzienie w niebo”, inne preferują ubiór. Pomimo osobistych preferencji grup szczególne obrzędy są przeprowadzane nago przez wszystkie Koweny rozpoznawane jako Aleksandryjskie.
wicca, religie neopoganskie By zostać Inicjowanym Aleksandrianinem kandydat musi przejść właściwie przygotowaną
i autoryzowaną przez Aleksandryjskiego Arcykapłana lub Kapłana międzypłciową Inicjację. Nasz tradycyjny rytuał inicjacyjny musi zostać przeprowadzony bez odejmowania, w formie jaką przebył przechodząc przez wszystkie linie z oryginalnego Aleksandryjskiego Kowenu. Niemożliwe jest dokonanie samoinicjacji w Wicca Aleksandryjskie.
Nasza tradycja składa się z trzech poziomów wtajemniczenia znanych jako stopnie. Pierwszy stopień to Kapłan lub Kapłanka Tradycji, drugi Wysoki Kapłan lub Kapłanka Tradycji i Starszy Kowenu. Trzeci stopień jest często rezerwowany dla liderów Kowenu. Czas na osiągnięcie każdego poziomu może się zmieniać przy przechodzeniu od linii do linii i zależeć od tego na czym dany Kowen się skupia i poglądów podczas wprowadzania do inicjacji i doświadczenia w trenowaniu. W Tradycji Aleksandryjskiej rozwój mierzony jest w stopniach - nie w czasie, przez rozwój wewnętrzny i relacje z Bogami.
Osoba posiadająca drugi stopień inicjacji może utworzyć nowy Kowen, może w większości linii inicjować do wysokości własnego poziomu za zgodą swoich Starszych. Kapłan drugiego poziomu prowadzi Kowen pod nadzorem i na mocy autoryzacji Swoich Arcykapłanów z Kowenu – Matki dopóki nie uznają, że jest gotów uzyskać trzeci stopień. Ilość niezależnych drugo poziomowych Starszych zmienia się od linii do linii. Arcykapłan trzeciego poziomu jest w naszej tradycji w pełni autonomiczny, odpowiada wyłącznie przed Bogami i przed Tradycją jako całością. Autonomia nie oznacza braku odpowiedzialności.
Dodatkowo część linii posiada nowicjuszy lub stopnie dedykowane, pozwalające właściwej osobie ( patrz Standardy Zachowania ) uczestniczyć w określonych rytuałach przed uczynieniem ich dożywotnio zobowiązanymi naszym Bogom. To przybliża kandydatowi Tradycję i bliskie rodzinne więzi, będące sercem Kowenu. Pozwala to także obu stronom – kandydatowi i Starszym Kowenu zorientować się, czy mamy do czynienia z powołaniem jak również ocenić niezbędną interpersonalną dynamikę. Nasza Tradycja jest matriarchalna. Arcykapłanka jest uznawana za pierwszą między równymi i do niej należy ostatnie słowo we wszystkich sprawach Kowenu.
Tradycyjnie słowo Arcykapłana jest prawem wewnątrz Kowenu, chociaż władza przywódców Kowenu nie wykracza poza sprawy związane z czarostwem. Bywało to przez niektórych nazywane dobroczynną dyktaturą. Tradycyjnie Arcykapłan współprowadzi Kowen wspierając Arcykapłankę.
Inicjacja liniowo – pozycyjna odbywa się międzypłciowo ( kobiety mężczyzn, mężczyźni kobiety ) kontynuując tradycję sięgającą wstecz aż do Alexa Sandersa i jego Arcykapłanki Maxine. Dopóki liniowo – pozycyjny przekaz nie jest objęty przysięgą milczenia w ramach naszej Tradycji nie ma znaczenia co jest upubliczniane i jest zwykle uważany za „prywatny”.
Krótko po Inicjacji każdy początkujący przystępuje do kopiowania „Księgi Cieni” uzyskując ręcznie napisaną książkę. Uważa się, że obowiązkiem każdego inicjatora jest przejść przez Tradycję – zarówno pismem jak i głosem, jak zostało przekazane im bez pominięć. W ten sposób kontynuacja naszego dziedzictwa jest zapewniona.
Aleksandryjska Księga Cieni składa się ze wspólnego rdzenia zawartości z pewnymi zmianami od linii do linii odkąd Alexander i inicjowani przez niego stale doskonalili rzemiosło czarostwa. Rdzeń Księgi Cieni i Inicjacja są kluczem do legitymowania się jako Aleksandrianin oraz stanowią bramę do wspólnoty.
Przeciwnie do powszechnej opinii nikt nie może nabyć Księgi Cieni ani ściągnąć z Internetu. Mimo że te pozycje istnieją zostały utworzone z publikowanych materiałów z myślą o użyciu jako dokument stylem podobny do egzemplarza Księgi Cieni prawdziwego studenta Tradycji. Jednak różnią się od tych używanych przez inicjowanych. Jedynym sposobem zdobycia kompletnej Aleksandryjskiej Księgi Cieni jest zostanie inicjowanym z uczciwym wkładem czasu i na uczciwych zasadach.
Natura i praktyki Kowenów Aleksandryjskich różnić się między liniami i między Kowenami, jednak w rozsądnych granicach. Trening był zawsze silnie akcentowany
w naszej Tradycji, po drugie tylko by służyć Bogom. Wiele Aleksandryjskich Kowenów łączą silne rodzinne więzi jak również poczucie bycia częścią większej, międzynarodowej rozszerzonej rodziny.

Święta.
 

wicca, religia, religie neopoganskie Wicca Aleksandryjska celebruje osiem Sabatów Koła Roku. Tradycyjnie spotykamy się także w Esbaty przy pełni Księżyca by wspólnie pracować, ćwiczyć, czcić naszą Panią.
Przeciwnie do obiegowych opinii nie pracujemy zgodnie z cyklem Króla Dębu i Króla Ostrokrzewu jak napisano w książce Farrfara „Osiem Sabatów dla Czarownic”.

Jeśli jakiś Kowen i czarownice decydują się odprawiać rytuały, cykl Króla Dębu / Króla Ostrokrzewu nie jest częścią Tradycji Aleksandryjskiej ani nie jest z niej zaczerpnięty.
Sam Farrfar wyraził to bardzo przejrzyście, jednak dezinformacja wciąż się utrzymuje.

Standardy Zachowania.
 

Inicjacja i wyniesienie do Wicca jest przywilejem, nie prawem. Inicjacja nie jest oferowana lekką ręką. Żeby zostać inicjowanym w Wicca jako Kapłana lub Kapłanki kandydat musi najpierw wykazać się byciem właściwą osobą. Starsi Kowenu decydują których z obecnych spośród grupy wybrać. Uwzględniane są szczerość kandydata, charakter, dojrzałość, uduchowienie, poziom oddania, zmysł etyki, parametry osobowości. Dodatkowo Starsi szukają bardziej ezoterycznych znaków. Po pierwsze i najważniejsze muszą się skonsultować z Bogiem/Boginią i otrzymać ich aprobatę. Starsi muszą także rozważyć sposoby, na jakie Poszukiwacz mógłby wyrządzić szkodę czarostwu lub nadużyć albo znieważyć Misteria powierzone podczas inicjacji wtajemniczonemu.
W skrócie Starsi muszą polegać na swoim zrównoważonym osądzie i własnej intuicji. Musi istnieć dobra chemia między nowo inicjowanym a Kowenem do którego zostanie inicjowany. Osoba, która generalnie spełnia kryteria inicjacji może nie zostać zaakceptowana przez grupę, ale może wpasować się w inną. Kapłaństwo nie jest dla poszukiwaczy dreszczyka emocji lub chwały, a ścieżka inicjacji nie jest mądrym wyborem dla umysłowo, duchowo lub emocjonalnie niezrównoważonych osób. ( Na uwagę zasługuje fakt, że każdy musi utrzymać status właściwej osoby także po inicjacji. Ci niezdolni lub niepotrafiący tego mogą zostać poproszeni o opuszczenie Kowenu ).
Zasadą Wicca jest brak pobierania opłat za inicjacje lub nauczanie naszej religii. W Tradycji Aleksandryjskiej niektóre Koweny mogą dzielić koszty podstawowych wydatków Kowenu przez rozsądne składki lub mogą po prostu zdobywać kapelusz czarownicy w ramach składek.
Mamy zobowiązanie do zachowania prywatności innych inicjowanych. W związku z tym ujawnienie danych identyfikacyjnych innej czarownicy bez jej pozwolenia, wyrażonej wcześniej zgody jest niedopuszczalne.
zorganizowali Przewodnikiem etycznym Tradycji Aleksandryjskiej Jest Wiccan Rede ( Wiccańska Porada ): "An it harm none, do what ye will.” ( Dopóki nikogo nie krzywdzisz czyń swoją wolę ). Przeciwnie do obiegowej opinii to tylko oświadczenie, że wszystkie nieszkodliwe działania są dopuszczalne. Nieszkodliwość jest szlachetnym ideałem, ale nie może być traktowana literalnie. Po prostu nie ma możliwości żeby jakakolwiek osoba mogła iść przez życie bez powodowania czemuś lub komuś krzywdy. W miarę dojrzewania naszego rozumienia misteriów cykli i pływów życia zaczynamy rozumieć nasze związki ze wszystkimi istotami na Ziemi. Koncepcja „Prawdziwej Woli” zaczyna wówczas podsuwać pomysły, determinując naszą aktywność dla wyższego dobra we wszystkim drogą, jaka wydaje się nam właściwa.

Sposoby oddawania czci.
 

wicca, poezja, religia, neopoganstwo, religie Tradycja Aleksandryjska jest objętą przysięgą tajemnicy Tradycją Misteryjną, dlatego wiele detali dotyczących tego jak
i dlaczego pracujemy pozostaje sekretem. Tajemnica ta stała się celem dla krytyków, sugerujących, że mamy coś do ukrycia lub zachowujemy pozory tajemnicy celowo dla podbudowania własnego ego. Krótko mówiąc nic z tego nie jest prawdą.

Podtrzymujemy naszą tradycję, także ustną by pozostała święta i prywatna, ponadto w niektórych przypadkach ujawnienie może prowadzić do niezamierzonych efektów, kiedy niewtajemniczeni właściwie używają naszych technik. Aleksandrianie utrzymują tę prywatność świętości poprzez tajemnicę.

Nie twierdzimy, że posiedliśmy tajemnicę wszechświata. W rzeczywistości wiele z naszych „sekretów” mogło by się okazać zbyt nieciekawymi by wydawać się godnymi użytku przez nie inicjowanych w Wicca.

Wystarczy powiedzieć, że nasze nauczanie skupia się na rozwoju indywidualnych relacji z Bogami, rozwijaniu świadomości
i przywiązaniu do cykli natury poprzez rytuały i codzienne życie.

Używamy technik Brytyjskiej Tradycyjnej Wicca dla pozyskania samodoskonałości i rozwoju umiejętności czarownic dzięki czemu możemy pomóc innym i sobie. Metody eksperymentalne są również często stosowane, dla naszej tradycji zaopatrującej nas
w mocny grunt na którym budujemy i eksperymentujemy.
Powyższy tekst - Tradycja Aleksandryjska ( The Alexandrian Tradition ) - został napisany przez Arcykapłanów Tradycji Aleksandryjskiej:

Julia Phillips, England
Pandora, England
Aconite and Ambriel, Qld, Australia
Ariana and Robin, Australia
Juniper and Gwiddon Vedmi, Ontario, Canada

Radella, BC, Canada
Morganna, RI. U.S.
Indigo, RI. U.S.
Anastasia, RI, U.S.
Haniel, Central CA, U.S.
M. Veritas, TX, U.S.

Storm, CT, U.S.
Auriana and Corbin, CT, U.S.
Scypres, FL, U.S.
Icarus, NJ, U.S.
Morgaine, TN, U.S.
Pat Baker, MA, U.S.

Jimahl di Fiosa, MA. U.S.
Sulis, MA, U.S.
Talia, MA, U.S.
Herne, New Orleans, U.S.
Brigit and Orion, MD, U.S.
Cian MacFhiarais, New Zealand


I przełożony przeze mnie na język polski.


Źródło: Witchvox


W razie odkrycia jakichkolwiek nieścisłości w przekładzie powyższego tekstu proszę o kontakt.

Dziękuję Velkanowi za wyjaśnienie subtelności związanych z nazwami własnymi dotyczącymi Króla Dębu i Króla Ostrokrzewu.
Literatura o tematykach Wicca, Thelema, Magia, Neopogaństwo:
materialy online i download w formacie PDF. Wicca PDF files.

Wicca

Abraham H. Maslow - Religions, Values and Peak Experiences

A. Crowley - Księga Prawa

A. Benjamin Rowe - Podstawowe umiejejętności magiczne

Alexandrian Book of Shadows

A. J. Drew - A Wiccan Bible

Sergiusz Kizińczuk - Wprowadzenie do magii

Gerald B. Gardner - Witchcraft Today

K. Amber - The basics of Magick

Gerald B. Gardner - Keris and other malay weapons

Margaret Alice Murray - The God of The Witches

Charles G. Leland - ARADIA, or the Gospel of the Witches

Charles G. Leland - ARADIA, or the Gospel of the Witches

Michael Schumann - Wicca. A Guide for Friends and Family of Wiccans

Mity i mistyfikacje zachodniej tradycji ezoterycznej

Gerald Gardner - High Magic'a Aid

All About Wicca and Witchcraft

Deborah Lipp - Elementy Rytuału (pdf scan)

Być może jesteś zagubionym dzieckiem światła i Wicca okarze się religią dla Ciebie. Wówczas znajdziesz kowen, inicjacja stanie się Twoim udziałem,
a czarostwo Twoją drugą naturą i będziesz kontynuował to, co zacząłeś w poprzednich wcieleniach. Poganie to my.

Ksiezyc
Bogowie Wicca
okultyzm